home > bibliography

Piotr Piotrowski, "Znaczenia Modernizmu",

Dom WYdawniczy REBIS, Poznan, 1999

(fragment)